Stutteri Bakkehave
Shetland - Connemara
Shetlandspony           Shetlandpony      Waulkmill               Waulkmill Maclaren  shetlænder til salg www.shetlandpony www.shetlandpony

Tlf. (+45) 48280456
 

 

 

 

Index/Home
Stutteriet/Location
News
Hopper/Mares

Hingste/Stallions
Jumbaldi-Special
Maclaren Babies
Maclaren Showresults

Plage/Youngsters

Føl/Foals
Vallakker/Geldings
Connemara

Information/For sale

Læsestof/Reading

Link
Rudi´s Photos

Photos

Bakkehave Shetland Show
Cats&Dogs


 


 

 

 

 

© Pernille Sønnichsen


Rådet for Hovpleje og Hestebeslag

af Asger Schou Sørensen

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Det siger Dyreværnsloven. Loven præciserer også ret klart pligten til omsorgsfuld behandling af dyr, til beskyttelse mod og behandling af sygdomme.

Hovbeskæring og anlæggelse af beslag er indgreb på levende væv og er derfor sammenligneligt med et operativt indgreb. Dyreværnsloven giver justitsministeren hjemmel til at fastsætte regler om, at visse typer indgreb kun må foretages af en dyrlæge eller andet særligt uddannet personale.

Krav til uddannelse

Forkert udført beskæring og anlæggelse af beslag kan ikke alene medføre smertefulde tilstande i selve hoven men også i andre regioner af hestens ben. Derfor synes det at være et naturligt krav, at beskæring og beslag kun bør udføres af personer med nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikationer. Da dette imidlertid ikke er tilfældet i dag, oprettede man i 1995 Rådet for Hovpleje og Hestebeslag med repræsentanter fra Landbrugsraadet, Landsudvalget for Heste, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Rådet for Dansk Forsikring og Pension, Metalindustriens Lærlingeudvalg, Den Danske Dyrlægeforening, DS Håndværk & Industri, Dansk Metalarbejderforbund, Dansk Industri og foreningen Hestens Værn.

Rådets arbejde bygger på et kommissorium og skal fungere som samarbejds- og koordineringsforum for medlemsorganisationerne.

Fagbogen som hesteejeren ikke kan undvære!

Hovpleje

Denne fagbog om hestens ben og hove er uundværlig for hesteejere. Foruden let forståelige beskrivelser af hovens lidelser, forebyggelse og behandling, indeholder bogen også små anekdoter fra hestenes og beslagsmedenes verden. Bogen er skrevet af exam./reg. beslagsmed Verner Kristoffersen, der i mere end et par år har fortalt læserne af Ridehesten-Hippologisk om hovpleje, hov- og benproblemer m.m.

Find din beslagsmed på www.hovpleje.dk - det skylder du din pony.